PatSnap 免費試用抽好禮! 4/15-5/6 得獎名單

PatSnap 免費試用抽好禮! 4/15-5/6 得獎名單

PatSnap 智慧芽: 強大易用的專利檢索分析工具

 

4/15-5/6 好禮週週送 – 得獎名單:

No.    學校                             系所                                姓名        試用產品    郵件日期        抽獎結果
6      明志科技大學             環境與安全衛生           陳O儀    Patsnap       2013/4/17      4/22
19    國立虎尾科技大學    資訊管理系(碩士班)    彭O于    AR                 2013/4/19      4/22
25    國立臺中科技大學    圖書館閱覽典藏組      林O         AR                 2013/4/23      4/29
27    高雄應用科技大學    圖書館                            陳O華    Tii                  2013/4/23      4/29
29    國立虎尾科技大學    資訊管理系(碩士班)    沈O仲    AR                 2013/4/23      4/29
30    健行科技大學            行銷與流通管理系       許O潔    Patsnap       2013/5/3        5/6
33    大華科技大學            電機工程系                    張O霖    Patsnap       2013/4/29      5/6
36    國立臺中科技大學                                             蔡O宜    AR                 2013/4/30      5/6