Turnitin免費試用抽好禮! 4/15-5/6 得獎名單

Turnitin免費試用抽好禮! 4/15-5/6 得獎名單

Turnitin論文防剽竊比對系統

 

4/15-5/6 好禮週週送 – 得獎名單:

No. 學校                              系所                               姓名    試用產品       郵件日期      抽獎結果
6   明志科技大學              環境與安全衛生         陳O儀    Patsnap       2013/4/17      4/22
19  國立虎尾科技大學    資訊管理系(碩士班)  彭O于    AR                 2013/4/19      4/22
25  國立臺中科技大學    圖書館閱覽典藏組     林O        AR                 2013/4/23      4/29
27  高雄應用科技大學    圖書館                           陳O華    Tii                  2013/4/23     4/29
29  國立虎尾科技大學    資訊管理系(碩士班)  沈O仲    AR                  2013/4/23     4/29
30  健行科技大學            行銷與流通管理系     許O潔    Patsnap        2013/5/3       5/6
33  大華科技大學           電機工程系                   張O霖    Patsnap       2013/4/29      5/6
36  國立臺中科技大學                                           蔡O宜    AR                  2013/4/30     5/6